Príslušenstvo

Príslušenstvo
Popis produktu: Vybavenie (sériové): komplet so spojkou a zástrčkou, vhodlné pre zariadenia Jet-čerpadla s tlakom 1,5...
Popis tovaru 1" sacia hadica s jednoduchou možnosťou skrátenia na požadovanú dĺžku.