Vibračné platne

Vibračné platne
Kompaktná vibračná platňa, určená na zhutňovanie menších plôch základov, vjazdov, chodníkov...