Profi kompresory

Profi kompresory
3 DL výstupy, spínač Condor s integrovaným vypínačom a manometrom, zariadenie na navíjanie hadice, spä...
3 DL výstupy, spínač Condor s integrovaným vypínačom a manometrom, zariadenie na navíjanie hadice, spä...
3 DL výstupy, spínač Condor s integrovaným vypínačom a manometrom, zariadenie na navíjanie hadice, spä...
Profi ventil ½“ IG, spínač Condor s integrovaným vypínačom, 1 manometer, prípojný kábel...
Popis produktu: d x v x š: cca 1200 x 940 x 450 mm (s rukoväťou, bez krytu, s kolesami) - 3 vzduchotlakové výstupy (1...
Použiteľný do vysokotlakového a normálneho pneumatického náradia 2 prípojky na vysokotlakov...